Home page
 

Zaštita od kursnog rizika

Prezentacija Zaštita od kursnog rizika
Pogledajte prezentaciju koja pojašnjava hedžing filozofiju i rešenja namenjenu uvoznicima i izvoznicima, ali i neophodne korake za početak hedžing transakcija.