Home page
 

FX i tržište novca

Sve trezorske transakcije u okviru Societe Generale Banke Srbija a.d. se obavljaju u okviru Sektora sredstava i finansijskih tržišta. Nudimo sve standardne proizvode na deviznom tržištu i tržištu novca i državnih hartija od vrednosti, kao i posebne proizvode struktuirane u skladu sa potrebama naših klijenata.

Kombinujući globalno iskustvo i podršku Societe Generale Grupacije sa poslednjim tehničkim rešenjima za trgovanje i praćenje finansijskih tržišta (Reuters i SGTrade interna platforma), našim klijentima smo spremni da ponudimo sledeće usluge:

      Operacije kupoprodaje deviza na promptnoj (spot) i terminskoj (forward) osnovi na rokove do godinu dana (uključujući i nestandardne periode, tzv. “broken dates”), koje se zaključuju  direktno između klijenta i nadležnog dilera, po aktuelnim (“real time”) deviznim kursevima, kako u odnosu na domaću valutu (dinar), tako i između različitih stranih valuta (“cross-rates”). Dilerski tim Societe Generale Banke pokriva u Srbiji oko 15% ukupnog tržišta, među 38 banaka.

      Depozitne operacije na tržištu novca po najboljim i konkurentnim kamatnim stopama, kako na kratke rokove (“preko noći”, na nedelju dana, dve nedelje, jedan mesec i duže), tako i na duge rokove (jedna godina, dve godine, tri godine i duže), uključujući i mogućnost ugovaranja nestandardnih perioda (tzv. “broken dates”) i opozivih (“call”) depozita (na period od dva do deset dana), u domaćoj valuti i u svim važnijim stranim valutama.

      Tržišne i makroekonomske analize – na dnevnoj osnovi (dostavom putem elektronske pošte) ili periodično i na zahtev klijenta, bez troškova


U skladu sa važećom regulativom i dostupnošću na domaćem tržištu, moguće je ugovaranje svih vrsta struktuiranih proizvoda i instrumenata za obezbeđenje od pratećih tržišnih rizika (“hedging instruments”).
Kontakt:

Izvršni direktor/ Član Izvršnog odbora
Sonja Miladinovski
(011) 30 11 591
sonja.miladinovski@socgen.com

Rukovodilac Dealing Room-a
Saša Savić
(011) 30 11 569
sasa.savic@socgen.com

Korporativni Desk
Branko Srdanović
(011) 30 11 789
branko.srdanovic@socgen.com

FX Dealer
Srđan Nedeljković
(011) 30 19 760
srdjan.nedeljkovic@socgen.com


Vesna Ðorđević
(011) 30 11 588
vesna.djordjevic@socgen.com

MM Dealer
Vladimir Tufegdžić
(011) 30 19 788
vladimir.tufegdzic@socgen.com

REUTERS
SGBB
Postupak otvaranja računa:

  Domaća fizička lica

  Domaća pravna lica

  Strana pravna lica