Home page
 

Investiciono bankarstvo

Societe Generale banka ima zaseban tim specijalizovan za pružanje usluga savetnika u postupcima spajanja i preuzimanja (merdžeri i akvizicije) koji obavlja sve vrste savetničkih usluga u svakoj fazi transakcije – od procene vrednosti i strategije prodaje ili kupovine do pregovora i zaključivanja transakcije. Tim poseduje značajno iskustvo u pružanju pomenutih usluga, izvanredno poznavanje najvažnijih sektora privrede, kao i dobro poznavanje poslovnog okruženja u Srbiji, dok je kao dodatna prednost veoma tesna saradnja sa timom za Merdžere i akvizicije u Parizu koji je specijalizovan za tržišta u razvoju, kao i sa svim drugim bankama Societe Generale Grupe u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Ova globalna mreža omogućava pristup velikom broju klijenata koji traže prilike za akvizicije, kao i bazi kompanija koje traže investitora. Tim za merdžere i akvizicije je posebno fokusiran na zemlje u regionu: Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.Usluge savetnika za M&A
Privatne transakcije Transakcije privatizacije Ostale usluge
Na strani prodavca Na strani prodavca Usluge
Savetovanje kompanija pri promociji njihovih biznisa stranim i domaćim investitorima.
Analiza kompanije, restruktuiranje, procena vrednosti, promocija kroz SG globalnu mrežu i druge kanale i pregovori sa perspektivnim investitorima.
Savetovanje Agencije za privatizaciju tokom celog procesa privatizacije, od odluke o modelu procesa privatizacije do pripreme kompanija, organizacije procesa prodaje.
Konsolidacija i restruktuiranje
Stupija izvodljivosti i Procene vrednosti
Lobiranje kod državnih i javnih vlasti
Strateško savetovanje
Na strani kupca Na strani kupca
Pomaganje stranim i domaćim strateškim i finansijskim investitorima u lociranju, proceni, vrednovanju i preuzimanju lokalnih/regionalnih kompanija u vlasništvu grupacija, privatnih lica ili investicionih fondova.
Širok spektar konsultantskih usluga nudi se investitorima koji žele da kupe državne ili društvene kompanije: izvodljivost akvizicije, lobiranje, dijagnostika studija, vrednovanje i pregovaranja.Četiri glavna razloga zbog kojih treba izabrati M&A tim Societe Generale banke:
1. Globalni karakter Societe Generale Grupe, našem timu savetnika čini dostupnim veoma veliki broj klijenata – kompanija potencijalnih kupaca kapitala, među kojima su i neke od najvećih svetskih kompanija,
2. Lokalno prisustvo Societe Generale Grupe, kako u Srbiji, tako i u zemljama u okruženju, daje klijentima mogućnost da na lokalnom tržištu imaju direktan pristup kvalitetnoj savetničkoj podršci pri kupovini ili prodaji kompanija,
3. Tim tesno sarađuje sa specijalizovanim savetnicima i analitičarima iz Societe Generale Paris, koji se bave različitim sektorima industrije i koji su posvećeni akvizicijama i prodajama kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropu sa sedištem u Parizu,
4. Societe Generale raspolaže mogućnostima da pruži i ostale neophodne usluge koje su u domenu merdžera i akvizicija, kao što su usluge brokera, kastodi odeljenja, poslovi izdavanja garancija i finansiranja akvizicija.