Home page
 

Korporativne agenture

Služba za investicione usluge i aktivnosti Société Générale Banke Srbija je korporativni agent preduzećima poput: Tigar AD, Impol Seval AD i Philip Morris Operations AD, čijim se akcijama aktivno trguje na Beogradskoj berzi.

Uspešno smo finalizovali niz ponuda za preuzimanja akcija, dokapitalizacija, kao i prvo usitnjavanje akcija u Srbiji (stock split) – akcija kompanije koja trguje u kontinuiranom režimu i deo je BELEX15 indeksa. Zahvaljujući velikom broju ekspozitura širom Srbije, mi smo idealan partner za investitore koji planiraju preuzimanje preduzeća čiji se akcionari nalaze van Beograda, kada je lokalno prisustvo od presudnog značaja za obezbeđivanje što većeg odziva.

Kontakt:

Šef službe
Aleksandar Nikolić
(011) 30 19 783
aleksandar.nikolic@socgen.com

Broker
Arif Hadžini
(011) 30 11 427
arif.hadzini@socgen.com

Broker
Nenad Pavićević
(011) 30 19 785
nenad.pavicevic@socgen.com