Home page
 

Trgovanje hartijama od vrednosti

Klijenti koji su zainteresovani za trgovanje hartijama od vrednosti ili bilo koju drugu brokersku uslugu, mogu se obratiti Službi za investicione usluge i aktivnosti Societe Generale Banka Srbija.
Kontakt:

Šef službe
Aleksandar Nikolić
(011) 30 19 783
aleksandar.nikolic@socgen.com

Broker
Arif Hadžini
(011) 30 11 427
arif.hadzini@socgen.com

Broker
Nenad Pavićević
(011) 30 19 785
nenad.pavicevic@socgen.com

Detaljnije informacije su dostupne na zvaničnom sajtu Societe Generale banke:
- http://www.societegenerale.rs/index.php?id=57 ili
- http://www.societegenerale.rs/index.php?id=97